• Ebook Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý - NXB Hà Nội

  Ebook Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý - NXB Hà Nội

  Cuốn sách trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong việc phân tích, thiết kế hệ thống. Nội dung của cuốn sách chia làm 4 chương, cuối mỗi chương đều có bài tập lý thuyết, chương 1 khái quát về một số khái niệm cơ bản về hệ thống, chương 2 khảo sát hiện trạng và xác lập dự án, chương 3 giới thiệu về phân tích hệ thống, chương 4...

   114 p daihochalong 18/04/2018 5 0

 • Ebook Ngành Công nghệ thông tin - NXB Kim Đồng

  Ebook Ngành Công nghệ thông tin - NXB Kim Đồng

  Tài liệu gồm các nội dung chính: Câu chuyện công nghệ thông tin, những lý do để bạn chọn ngành công nghệ thông tin, bạn quyết định, bạn muốn biết, những tố chất giúp bạn thành công trong ngành công nghệ thông tin,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   32 p daihochalong 18/04/2018 4 0

 • Ebook Ebook Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam - NXB Thông tin và truyền thông

  Ebook Ebook Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam - NXB Thông tin và truyền thông

  Nội dung ebook cung cấp một bức tranh toàn cảnh và sát thực nhất về hiện trạng phát triển của ngành công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam, đánh giá tổng kết sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của bỘ Chính trị ngày 17/10/2000, báo cáo, phân tích và đánh giá tình hình phát triển của từng...

   139 p daihochalong 18/04/2018 4 0

 • Ebook Từ điển công nghệ thông tin điện tử viễn thông Anh - Việt: Phần 1 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook Từ điển công nghệ thông tin điện tử viễn thông Anh - Việt: Phần 1 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Cuốn sách "Từ điển công nghệ thông tin điện tử viễn thông Anh - Việt" gồm ba vạn thuật ngữ cơ bản của các ngành công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông, mỗi thuật ngữ tiếng Anh đều có thuật ngữ tiếng Việt đối chiếu và có phần giải thích xúc tích kèm theo những minh họa gọn và rõ ràng giúp hiểu chính văn tốt hơn. Mời các bạn cùng tham...

   780 p daihochalong 18/04/2018 3 0

 • Ebook Từ điển công nghệ thông tin điện tử viễn thông Anh - Việt: Phần 2 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook Từ điển công nghệ thông tin điện tử viễn thông Anh - Việt: Phần 2 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Nối tiếp nội dung phần 2 cuốn "Từ điển công nghệ thông tin điện tử viễn thông Anh - Việt", phần 2 giới thiệu tới người đọc các thuật ngữ tiếng Anh các ngành công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông được sắp xếp từ vần M. Mời các bạn cùng tham khảo.

   675 p daihochalong 18/04/2018 4 0

 • Hướng dẫn lập trình VB.NET - Phạm Đức Lập

  Hướng dẫn lập trình VB.NET - Phạm Đức Lập

  Hướng dẫn lập trình VB.NET giới thiệu đến các bạn những khái niệm cơ bản cũng như những hướng dẫn cụ thể cho mở và chạy một chương trình vs net. Cùng tham khảo tài liệu để có những kiến thức tổng hợp về lập trình VB.NET.

   222 p daihochalong 28/03/2018 15 0

 • Lập trình C# 2008 cơ bản: Phần 1 - TT Đào tạo mạng máy tính Nhất Nghệ

  Lập trình C# 2008 cơ bản: Phần 1 - TT Đào tạo mạng máy tính Nhất Nghệ

  Lập trình C# 2008 cơ bản phần 1 gồm 3 chương: Cơ bản ngôn ngữ C#, Xây dựng Windows Forms Application, Arry - String - Exception là tài liệu hỗ trợ hiệu quả cho việc học C#. Xem tiếp phần 2 để tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ lập trình này.

   48 p daihochalong 28/03/2018 11 0

 • Lập trình C# 2008 cơ bản: Phần 2 - TT Đào tạo mạng máy tính Nhất Nghệ

  Lập trình C# 2008 cơ bản: Phần 2 - TT Đào tạo mạng máy tính Nhất Nghệ

  Lập trình C# 2008 cơ bản phần 2 gồm 4 chương: Class - Object - Method, SQL sever 2008, Lập trình kết nối CSDL SQL sever 2008, Xây dựng ứng dụng là tài liệu bổ ích phục vụ cho nghiên cứu và học tập lập trình. Qua đó có thể code được hiệu quả với ngôn ngữ C#.

   54 p daihochalong 28/03/2018 14 0

 • Giáo trình Đồ họa Máy tính - TS. Nguyễn Đức Cường

  Giáo trình Đồ họa Máy tính - TS. Nguyễn Đức Cường

  Tài liệu gồm các chương: Chương 1 –Giới thiệu; Chương 2 –Một số khái niệm cơ bản; Chương 3 –Vector trong đồ họa; Chương 4 –Các giải thuật trong đồ họa 2 chiều; Chương 5 –Các kỹ thuật vẽ đệ qui và hoa văn; Chương 6 –Giới thiệu đồ họa 3 chiều; Chương 7 –Các giải thuật trên đồ họa 3 chiều; Chương 8 –Các phép biến đổi hình; Chương 9...

   25 p daihochalong 28/03/2018 15 1

 • Giáo trình Thiết kế cài đặt mạng - ThS. Ngô Bá Hùng

  Giáo trình Thiết kế cài đặt mạng - ThS. Ngô Bá Hùng

  Tài liệu gồm các nội dung chính: Tổng quan về thiết kế và cài đặt mạng; Các chuẩn mạng cục bộ; Cơ sở về bộ chuyển mạch; Cơ sở về bộ chọn dường; Mạng cục bộ ảo (Virtual LAN); Vấn đề quản trị mạng; Thiết kế mạng cục bộ LAN. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   106 p daihochalong 28/03/2018 10 0

 • Giáo trình Quản trị mạng Microsoft Windows

  Giáo trình Quản trị mạng Microsoft Windows

  Giáo trình gồm các bài: Bài 1. Giới thiệu về mạng; Bài 2. Mô hình tham chiếu OSI; Bài 3. Địa chỉ IP; Bài 4. Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng; Bài 5. Các kiến trúc và công nghệ mạng LAN; Bài 6. Khảo sát các lớp trong mô hình OSI; Bài 7. Các dịch vụ mạng cơ sở; Bài 8. Giới thiệu và cài đặt Windows Server 2003; Bài 9. Active Directory; Bài 10. Quản...

   557 p daihochalong 28/03/2018 13 0

 • Giáo trình Cấu trúc máy tính toàn tập

  Giáo trình Cấu trúc máy tính toàn tập

  Cuốn sách Giáo trình Cấu trúc máy tính toàn tập trình bày những kiến thức tổng quan về máy tính và các thao tác trên máy tính. Đây là tài liệu học tập, tham khảo cho sinh viên những ngành không chuyên về CNTT, Tin học.

   130 p daihochalong 13/12/2017 49 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số