• Giáo trình DreamWeaver 8

  Giáo trình DreamWeaver 8

  Giáo trình DreamWeaver 8 do Trần Việt An biên tập trình bày về cách download, cài đặt và sử dụng DreamWeaver 8, mô tả giao diện Start Page, các cửa sổ, quản lý các cửa sổ, các site, panel, page và những tính năng của nó.

   148 p daihochalong 29/06/2018 6 1

 • Giáo trình Lập trình căn bản - Dương Văn Hiếu

  Giáo trình Lập trình căn bản - Dương Văn Hiếu

  Giáo trình Lập trình căn bản của Dương Văn Hiếu trình bày tổng quan về môn học, giới thiệu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, ngôn ngữ lập trình C, các thành phần cơ bản và câu lệnh đơn trong C, các lệnh có cấu trúc và chương trình con, kiểu mảng, kiểu con trỏ, chuỗi ký tự, kiểu cấu trúc và kiểu tập tin.

   201 p daihochalong 29/06/2018 7 1

 • Giáo trình Microsoft Visual FoxPro

  Giáo trình Microsoft Visual FoxPro

  Giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về hệ quản trị CSDL Visual Foxpro, thao tác với bảng dữ liệu, sắp xếp tìm kiếm thống kê, lập trình trên Visual Foxro,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   70 p daihochalong 29/06/2018 7 1

 • Bài giảng Ngôn ngữ R và xử lý thống kê - Phần 4: Phân tích hồi qui tuyến tính

  Bài giảng Ngôn ngữ R và xử lý thống kê - Phần 4: Phân tích hồi qui tuyến tính

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích hồi qui tuyến tính, hệ số tương quan, mô hình hồi qui tuyến tính,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   22 p daihochalong 29/06/2018 7 1

 • Bài giảng Ngôn ngữ R và xử lý thống kê - Phần 1: Giới thiệu ngôn ngữ R

  Bài giảng Ngôn ngữ R và xử lý thống kê - Phần 1: Giới thiệu ngôn ngữ R

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu ngôn ngữ R, cài đặt R, tải các package và cài đặt, văn phạm R, nhập dữ liệu trong R,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   17 p daihochalong 29/06/2018 6 1

 • Bài giảng Ngôn ngữ R và xử lý thống kê - Phần 2: Sử dụng R cho tính toán xác suất

  Bài giảng Ngôn ngữ R và xử lý thống kê - Phần 2: Sử dụng R cho tính toán xác suất

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Sử dụng R cho tính toán xác suất, biến ngẫu nhiên và hàm phân phối, hàm phân phối Poisson,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   18 p daihochalong 29/06/2018 8 1

 • Bài giảng Ngôn ngữ R và xử lý thống kê - Phần 5: Phân tích phương sai

  Bài giảng Ngôn ngữ R và xử lý thống kê - Phần 5: Phân tích phương sai

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích phương sai, so sánh nhiều nhóm, hiệu ứng tương tác,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   10 p daihochalong 29/06/2018 8 1

 • Bài giảng Ngôn ngữ R và xử lý thống kê - Phần 3: Phân tích thống kê mô tả

  Bài giảng Ngôn ngữ R và xử lý thống kê - Phần 3: Phân tích thống kê mô tả

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích thống kê mô tả, kiểm định một mẫu, so sánh hai tỉ lệ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   17 p daihochalong 29/06/2018 8 1

 • Ebook Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý - NXB Hà Nội

  Ebook Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý - NXB Hà Nội

  Cuốn sách trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong việc phân tích, thiết kế hệ thống. Nội dung của cuốn sách chia làm 4 chương, cuối mỗi chương đều có bài tập lý thuyết, chương 1 khái quát về một số khái niệm cơ bản về hệ thống, chương 2 khảo sát hiện trạng và xác lập dự án, chương 3 giới thiệu về phân tích hệ thống, chương 4...

   114 p daihochalong 18/04/2018 22 1

 • Ebook Ngành Công nghệ thông tin - NXB Kim Đồng

  Ebook Ngành Công nghệ thông tin - NXB Kim Đồng

  Tài liệu gồm các nội dung chính: Câu chuyện công nghệ thông tin, những lý do để bạn chọn ngành công nghệ thông tin, bạn quyết định, bạn muốn biết, những tố chất giúp bạn thành công trong ngành công nghệ thông tin,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   32 p daihochalong 18/04/2018 15 1

 • Ebook Từ điển công nghệ thông tin điện tử viễn thông Anh - Việt: Phần 1 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook Từ điển công nghệ thông tin điện tử viễn thông Anh - Việt: Phần 1 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Cuốn sách "Từ điển công nghệ thông tin điện tử viễn thông Anh - Việt" gồm ba vạn thuật ngữ cơ bản của các ngành công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông, mỗi thuật ngữ tiếng Anh đều có thuật ngữ tiếng Việt đối chiếu và có phần giải thích xúc tích kèm theo những minh họa gọn và rõ ràng giúp hiểu chính văn tốt hơn. Mời các bạn cùng tham...

   780 p daihochalong 18/04/2018 19 1

 • Ebook Từ điển công nghệ thông tin điện tử viễn thông Anh - Việt: Phần 2 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook Từ điển công nghệ thông tin điện tử viễn thông Anh - Việt: Phần 2 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Nối tiếp nội dung phần 2 cuốn "Từ điển công nghệ thông tin điện tử viễn thông Anh - Việt", phần 2 giới thiệu tới người đọc các thuật ngữ tiếng Anh các ngành công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông được sắp xếp từ vần M. Mời các bạn cùng tham khảo.

   675 p daihochalong 18/04/2018 18 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số