• Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

  Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

  Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin được biên soạn bởi Nguyễn Hoài Anh trang bị cho người học một số khái niệm cơ bản; khảo sát hiện trạng xác định yêu cầu hệ thống; phân tích hệ thống về chức năng; phân tích hệ thống về dữ liệu.

   155 p daihochalong 31/03/2021 65 1

 • Giáo trình Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Trần Văn Chinh

  Giáo trình Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Trần Văn Chinh

  "Giáo trình Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Trần Văn Chinh" trang bị cho người học tổng quan về máy tính điện tử; cơ sở và logic; tổ chức bộ xử lý trung tâm; bộ nhớ chính; quá trình vào ra và thiết bị ngoại vi; hợp ngữ.

   165 p daihochalong 31/03/2021 65 2

 • Giáo trình cài đặt và điều hành mạng máy tính

  Giáo trình cài đặt và điều hành mạng máy tính

  Mời các bạn cùng đi tham khảo tài liệu "Giáo trình cài đặt và điều hành mạng máy tính" gồm các nội dung nghiên cứu chính: Giới thiệu về máy tính và các thiết bị ngoại vi, cài đặt hệ thống máy tính, cài đặt phần mềm máy tính.

   69 p daihochalong 27/02/2021 73 1

 • Ebook Điện toán đám mây: Phần 1

  Ebook Điện toán đám mây: Phần 1

  Ebook Điện toán đám mây: Phần 1 gồm có 3 chương trình bày tổng quan về điện toán đám mây, nền tảng và phân loại, lưu trữ và xử lý dữ liệu, an toàn và bảo mật của điện toán đám mây. Mời các bạn tham khảo!

   56 p daihochalong 28/12/2020 85 2

 • Ebook Điện toán đám mây: Phần 2

  Ebook Điện toán đám mây: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook "Điện toán đám mây" gồm có 3 chương. Nội dung chính của 3 chương này trình bày sử dụng dịch vụ; giám sát, tránh lỗi và đảm bảo chất lượng và các chủ đề nâng cao của điện toán đám mây. Mời các bạn tham khảo!

   89 p daihochalong 28/12/2020 85 2

 • Giáo trình Bài tập Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin

  Giáo trình Bài tập Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin

  Bài tập tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin gồm 75 câu hỏi kèm theo là đáp án chi tiết, giúp các bạn tiếp cận trau dồi thêm về kỹ năng về chuyên ngành công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo cuốn giáo trình để biết thêm chi tiết.

   137 p daihochalong 28/09/2020 93 0

 • Giáo trình Tài liệu hướng dẫn Thực hành mạng máy tính

  Giáo trình Tài liệu hướng dẫn Thực hành mạng máy tính

  Nội dung của giáo trình bao gồm các bài học như: các dụng cụ cần thiết để bấm đầu cáp mạng LAN; các bước thực hiện bấm cáp UTP; địa chỉ IP; các lệnh mạng căn bản; sử dụng phần mềm giả lập VMWARE 12; chia sẻ tài nguyên trong mạng; sử dụng phần mềm giả lập Packet Tracert. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình "Tài liệu hướng dẫn Thực hành...

   48 p daihochalong 27/05/2020 141 3

 • Bài giảng Lập trình Java 1 - Bài 8: Kiến thức nâng cao về phương thức và lớp

  Bài giảng Lập trình Java 1 - Bài 8: Kiến thức nâng cao về phương thức và lớp

  Bài 8 - Kiến thức nâng cao về phương thức và lớp. Kết thúc bài học này bạn có khả năng: Hiểu sâu hơn về hàm tạo; phân biệt được tham biến và tham trị; sử dụng tham số biến đổi; biết cách sử dụng static, final; hiểu thuật toán đệ qui.

   24 p daihochalong 26/02/2020 164 1

 • Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software): Chương 1 - Võ Đức Quang

  Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software): Chương 1 - Võ Đức Quang

  Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software) - Chương 1: Phần mềm nguồn mở. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm phần mềm nguồn mở; lợi ích, nhược điểm của mã nguồn mở; các loại giấy phép (open source license); phân loại nhóm phần mềm mã nguồn mở.

   32 p daihochalong 26/02/2020 155 1

 • Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software): Chương 3.3 - Võ Đức Quang

  Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software): Chương 3.3 - Võ Đức Quang

  Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software) - Chương 3 (tt): Hệ quản trị CSDL MySQL. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Dữ liệu, cơ sở dữ liệu, hệ quản trị CSDL, hệ quản trị CSDL MySQL, lịch sử phát triển MySQL, kiến trúc MySQL,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p daihochalong 26/02/2020 139 1

 • Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software): Chương 3.1 - Võ Đức Quang

  Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software): Chương 3.1 - Võ Đức Quang

  Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software) - Chương 3: Một số phần mềm nguồn mở. Nội dung chính trong chương này gồm có: Phần mềm VirtualBox, hệ điều hành Linux, WebServer cho PHP&MySQL, hệ quản trị CSDL MySQL, ngôn ngữ lập trình Web PHP.

   20 p daihochalong 26/02/2020 160 1

 • Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software): Chương 2 - Võ Đức Quang

  Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software): Chương 2 - Võ Đức Quang

  Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software) - Chương 2: Phát triển phần mềm nguồn mở. Nội dung chính trong chương này gồm có: Cộng đồng phát triển phần mềm nguồn mở, tiến trình phát triển phần mềm nguồn mở, hệ thống quản lý phiên bản mã nguồn.

   20 p daihochalong 26/02/2020 149 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số