• Bài giảng Lập trình Web: Composite control - ThS. Nguyễn Hà Giang

  Bài giảng Lập trình Web: Composite control - ThS. Nguyễn Hà Giang

  Bài giảng Lập trình Web: Composite control gồm có những nội dung chính sau: Composite control, minh họa DateControl, cách tạo composite control, khai báo lớp cơ sở cho DataControl là CompositeControl, biên dịch composite control... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   14 p daihochalong 08/09/2016 51684 1

 • Bài giảng Văn hóa du lịch: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Văn hóa du lịch: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Văn hóa du lịch: Chương 2 Văn hóa chủ thể du lịch gồm các nội dung chính được trình như sau: Khái niệm và phân loại chủ thể du lịch, những biểu hiện văn hóa chủ yếu của chủ yếu thể du lịch, văn hóa của các thị trường khách du lịch

   45 p daihochalong 13/12/2017 829 3

 • Bài giảng Ngữ Văn 6: Thánh Gióng - Nguyễn Thị Ánh Sơ

  Bài giảng Ngữ Văn 6: Thánh Gióng - Nguyễn Thị Ánh Sơ

  Bài giảng Ngữ Văn 6: Thánh Gióng mở đầu là phần đọc và tóm tắt cũng như tìm hiểu cách chia bố cục bài Thánh Gióng. Tiếp theo, bài giảng cung cấp cho người học nội dung chính qua phần đọc hiểu chi tiết. Cuối cùng là phần tổng kết giúp cho các bạn nắm được những nội dung cơ bản cần nắm trong bài giảng. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu...

   19 p daihochalong 23/08/2018 555 2

 • Bài giảng Toán cao cấp C1: Chương 1 - Phan Trung Hiếu (2018)

  Bài giảng Toán cao cấp C1: Chương 1 - Phan Trung Hiếu (2018)

  Bài giảng "Toán cao cấp C1 - Chương 1: Hàm số một biến số" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản về hàm số một biến số, giới hạn của hàm số, phương pháp tính giới hạn của hàm số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p daihochalong 25/03/2019 525 1

 • Bài giảng Lập trình Web: Forms authentication - ThS. Nguyễn Hà Giang

  Bài giảng Lập trình Web: Forms authentication - ThS. Nguyễn Hà Giang

  Bài giảng Lập trình Web trình bày những kiến thức về forms authentication. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Forms Authentication? Cách thức thực thi, demo minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   25 p daihochalong 08/09/2016 471 1

 • Bài giảng Xác xuất thống kê (Phần 1) - Chương 1: Xác xuất của biến cố

  Bài giảng Xác xuất thống kê (Phần 1) - Chương 1: Xác xuất của biến cố

  Bài giảng "Xác xuất thống kê (Phần 1: Lý thuyết xác suất) - Chương 1: Xác xuất của biến cố" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến cố ngẫu nhiên, xác suất của biến cố, công thức tính xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p daihochalong 21/02/2017 426 3

 • Bài giảng Ngữ Văn 6: Lượm

  Bài giảng Ngữ Văn 6: Lượm

  Bài giảng Ngữ Văn 6: Lượm hướng dẫn người học cách đọc và tìm hiểu văn bản về bài thơ Lượm của tác giả Tố Hữu. Ở phần đọc, bài giảng cung cấp những chỉ dẫn cách đọc bài hay và mạch lạc theo nhịp điệu của từng khổ thơ. Tiếp theo là phần tìm hiểu tác giả và nội dung tác phẩm. Qua từng nội dung của bài giảng, các bạn nắm được...

   39 p daihochalong 23/08/2018 421 2

 • Bài giảng Lập trình Web: Xây dựng ứng dụng Web Form – ASP.NET - ThS. Nguyễn Hà Giang

  Bài giảng Lập trình Web: Xây dựng ứng dụng Web Form – ASP.NET - ThS. Nguyễn Hà Giang

  Bài giảng Lập trình Web: Xây dựng ứng dụng Web Form–ASP.NET gồm có những nội dung chính: Tổng quan lập trình ứng dụng Web, mô hình thực thi ASP.NET page, xây dựng Web Form, HTML Control và Web Cotrol, bổ sung code vào Page, page event life cycle, postback event. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p daihochalong 08/09/2016 420 2

 • Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 5 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 5 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 1) - Chương 5: Hệ điều hành" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, một số hệ điều hành, hệ lệnh của hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p daihochalong 20/05/2019 408 1

 • Bài giảng môn Nghiệp vụ phục vụ buồng

  Bài giảng môn Nghiệp vụ phục vụ buồng

  Bài giảng môn Nghiệp vụ phục vụ buồng gồm nội dung các chương: Chương 1 - Giới thiệu về bộ phận buồng phòng trong khách sạn, chương 2 - Trang thiết bị tiện nghi và cách bài trí sắp xếp, chương 3 - Trang thiết bị dụng cụ làm vệ sinh buồng, chương 4 - Quy trình vệ sinh buồng, chương 5 - Quy trình phục vụ khách lưu trú, chương 6 - Quy trình giặt là.

   108 p daihochalong 08/09/2016 361 10

 • Bài giảng Văn hóa du lịch: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Văn hóa du lịch: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Văn hóa du lịch: Chương 4 Văn hóa doanh nghiệp kinh doanh du lịch gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm và đặc trưng văn hóa doanh nghiệp du lịch, các nhân tố tác động đến văn hóa doanh nghiệp du lịch, các yếu tố cấu thành văn hóa kinh doanh du lịch,...

   44 p daihochalong 13/12/2017 342 3

 • Bài giảng Văn hóa du lịch: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Văn hóa du lịch: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Văn hóa du lịch Chương 1 gồm các nội dung chính như: Khái luận cơ bản về văn hóa du lịch, nội dung của văn hóa du lịch, những đặc trung của văn hóa du lịch, vai trò của văn hóa du lịch trong kinh doanh du lịch,...

   51 p daihochalong 13/12/2017 340 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số