• Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền ở các làng đô thị hóa thành phường tại Hà Nội - Trần Thị Hồng Yến

  Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền ở các làng đô thị hóa thành phường tại Hà Nội - Trần Thị Hồng Yến

  Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền ở các làng đô thị hóa thành phường tại Hà Nội" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày về mô hình quản lý di tích, lễ hội ở cấp cơ sở hiện nay, mô hình chính quyền...

   10 p daihochalong 14/11/2017 255 2

 • Về phát triển loại hình du lịch sinh thái tại Việt Nam

  Về phát triển loại hình du lịch sinh thái tại Việt Nam

  Bài viết bàn về loại hình du lịch sinh thái ở Việt Nam với những luận điểm cơ bản như nhận thức về du lịch sinh thái, tiềm năng, thực trạng, những giải pháp giúp cho loại hình du lịch này phát triển có bản sắc, dấu ấn và hòa vào chuẩn mực chung của du lịch sinh thái thế giới. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p daihochalong 24/01/2019 253 2

 • Hoạt động lĩnh hội tri thức môn Đạo đức của học sinh tiểu học dưới góc nhìn phát triển năng lực

  Hoạt động lĩnh hội tri thức môn Đạo đức của học sinh tiểu học dưới góc nhìn phát triển năng lực

  Giáo dục đạo đức cho học sinh là nội dung không thể thiếu ở bậc tiểu học. Tuy nhiên, trong xu hướng đổi mới giáo dục nhằm phát triển năng lực (NL) cho người học ở Việt Nam hiện nay, việc thực hiện hoạt động này như thế nào vẫn còn để ngỏ. Bài viết đề cập đến hoạt động lĩnh hội tri thức môn Đạo đức của học sinh tiểu học (HSTH)...

   8 p daihochalong 29/08/2017 253 2

 • Văn hóa ẩm thực của cư dân thủy diện ở tỉnh Thừa Thiên Huế

  Văn hóa ẩm thực của cư dân thủy diện ở tỉnh Thừa Thiên Huế

  Bài viết phân tích những đặc điểm văn hóa ẩm thực của cư dân thủy diện ở đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông qua khảo sát thực tế, bài viết đã khắc họa những nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của cư dân thủy diện vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai trong bức tranh văn hóa ẩm thực xứ Huế; chỉ ra những biến đổi trong văn hóa...

   10 p daihochalong 14/11/2017 252 2

 • Nghiên cứu văn hóa từ góc nhìn Nhân học biểu tượng - Đinh Hồng Hải

  Nghiên cứu văn hóa từ góc nhìn Nhân học biểu tượng - Đinh Hồng Hải

  Nội dung bài viết "Nghiên cứu văn hóa từ góc nhìn Nhân học biểu tượng" trình bày khái quát về nghiên cứu biểu tượng và nhân học biểu tượng, nghiên cứu biểu tượng ở Việt Nam, các lý thuyết và phương pháp tiếp cận nhân học biểu tượng. Với các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

   11 p daihochalong 14/11/2017 251 3

 • Di sản văn hóa và thiên nhiên Việt Nam - Nguồn tri thức vô tận để học tập suốt đời

  Di sản văn hóa và thiên nhiên Việt Nam - Nguồn tri thức vô tận để học tập suốt đời

  Bài viết "Di sản văn hóa và thiên nhiên Việt Nam - Nguồn tri thức vô tận để học tập suốt đời" trình bày thực trạng vấn đề tiếp cận di sản hiện nay cho việc học tập và học tập suốt đời ở Việt Nam, nguyên nhân của việc di sản chưa khai thác đúng mức cho mục đích học tập nâng cao dân trí. Từ đó, đề xuất một số kinh nghiệm đầu tiên...

   13 p daihochalong 14/11/2017 250 2

 • Quản lý thực hiện bốn con đường hướng nghiệp ở các trường trung học cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh

  Quản lý thực hiện bốn con đường hướng nghiệp ở các trường trung học cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh

  Bài báo này nêu lên vai trò quan trọng và thực trạng của công tác giáo dục hướng nghiệp tại các trường trung học cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó đề xuất một số biện pháp để tăng cường quản lý thực hiện bốn con đường hướng nghiệp ở trường THCS được hiệu quả.

   9 p daihochalong 19/10/2017 250 1

 • Đổi mới kiểm tra đánh giá: Từ thực tế của các lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên tiểu học

  Đổi mới kiểm tra đánh giá: Từ thực tế của các lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên tiểu học

  Kiểm tra đánh giá có thể coi là một công cụ chính sách hữu hiệu nhất trong giáo dục. Khá nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng kiểm tra đánh giá có những ảnh hưởng trực tiếp tới chương trình giảng dạy, chi phối hoạt động và phương pháp giảng dạy của người thầy và định hướng cách học của trò. Bài viết này muốn minh chứng cho nhận định trên...

   10 p daihochalong 29/08/2017 249 2

 • Tín ngưỡng của các dân tộc thiểu số ở miền núi phía bắc Việt Nam

  Tín ngưỡng của các dân tộc thiểu số ở miền núi phía bắc Việt Nam

  Đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc có đời sống tâm linh, tín ngưỡng khá phong phú đa dạng. Đa phần các tộc người thiểu số đều theo tín ngưỡng đa thần. Bài viết khái quát một số loại hình tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p daihochalong 14/11/2017 248 3

 • Thực trạng giáo dục giới tính ở trường tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh

  Thực trạng giáo dục giới tính ở trường tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh

  nghiên cứu “Thực trạng giáo dục giới tính ở một số trường tiểu học tại TP. Hồ Chí Minh” nhằm tìm hiểu những khó khăn và mong muốn của GV khi triển khai các nội dung giáo dục giới tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p daihochalong 29/08/2017 248 2

 • Vị thế văn hóa cố đô Huế trong lịch sử phát triển nền văn hóa Việt Nam

  Vị thế văn hóa cố đô Huế trong lịch sử phát triển nền văn hóa Việt Nam

  Trong mấy chục năm vừa qua, nhiều thành tựu văn hóa từ thời các chúa Nguyễn (1558- 1775) và nhất là thời các vua Nguyễn (1802 - 1945) đã được Nhà nước vinh danh là Bảo vật quốc gia và UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Trong bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn đọc về văn hóa Phú Xuân thời các chúa Nguyễn (1558-1775), văn hóa Phú Xuân -...

   14 p daihochalong 14/11/2017 246 3

 • Tổ chức hoạt động dạy toán nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của trẻ mầm non

  Tổ chức hoạt động dạy toán nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của trẻ mầm non

  Bài viết trình bày các hoạt động dạy toán cho trẻ mầm non, mô hình hoạt động dạy trẻ làm quen với toán mang tính tích hợp, cách xây dựng môi trường để phục vụ hoạt động dạy toán trọng tâm nhằm mục đích hình thành năng lực giải quyết các tình huống có vấn đề trong sinh hoạt hàng ngày của trẻ mầm non.

   8 p daihochalong 29/08/2017 245 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số