• Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của giáo viên mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của giáo viên mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Bài báo nêu rõ thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của giáo viên mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều bất cập. Tuy lãnh đạo ngành đã có những chủ trương chỉ đạo đúng đắn; cán bộ quản lí trường mầm non và các giáo viên mầm non đều có nhận thức cao về tầm quan trọng của vấn đề này, song thực trạng đã tồn tại...

   10 p daihochalong 29/08/2017 285 2

 • Tìm hiểu tình cảm gia đình của trẻ 5-6 tuổi qua tranh vẽ

  Tìm hiểu tình cảm gia đình của trẻ 5-6 tuổi qua tranh vẽ

  Bài viết trình bày đặc điểm ngôn ngữ tạo hình trong tranh vẽ của trẻ 5-6 tuổi, các tiêu chí đánh giá tình cảm gia đình qua tranh vẽ. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra các kết quả khảo sát tranh vẽ của trẻ 5-6 tuổi về đề tài gia đình để hiểu rõ hơn về tình cảm đối với gia đình của trẻ, đồng thời trình bày kết quả nghiên cứu về biểu...

   9 p daihochalong 29/08/2017 211 2

 • Thiết kế môi trường giáo dục cho nhóm trẻ 6 - 12 tháng tuổi ở trường mầm non

  Thiết kế môi trường giáo dục cho nhóm trẻ 6 - 12 tháng tuổi ở trường mầm non

  Bài viết trình bày cách thiết kế môi trường giáo dục cho nhóm trẻ 6-12 tháng tuổi nhằm cung cấp một số kinh nghiệm cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non trong việc thiết kế lớp học, đáp ứng nhu cầu, phù hợp với đặc điểm phát triển và chế độ sinh hoạt của trẻ 6 -12 tháng tuổi.

   11 p daihochalong 29/08/2017 217 2

 • Nghiên cứu đánh giá hiện trạng bảo vệ nguồn lợi hải sản vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Nam

  Nghiên cứu đánh giá hiện trạng bảo vệ nguồn lợi hải sản vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Nam

  Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra và khảo sát hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản (NLHS) ở vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đội ngũ cán bộ thanh tra của tỉnh còn thiếu, cơ sở vật chất không đầy đủ. Hoạt động thanh tra bảo vệ NLHS tỉnh Quảng Nam được đánh giá là thực hiện khá tốt,...

   8 p daihochalong 26/10/2019 180 2

 • Hiện trạng chất lượng môi trường nước nuôi tôm vùng ven biển Nam Định và Quảng Ninh

  Hiện trạng chất lượng môi trường nước nuôi tôm vùng ven biển Nam Định và Quảng Ninh

  Bài viết này giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về chất lượng nước nuôi tôm tại hai tỉnh Quảng Ninh và Nam Định. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiện trạng môi trường nước nuôi tôm tại hai tỉnh Quảng Ninh và Nam Định ở vùng ven biển Bắc Bộ chủ yếu bị ô nhiễm hữu cơ như P, K, DO, NH4, TSS và Coliform.

   8 p daihochalong 30/12/2019 142 2

 • Hoạt động tâm linh ở miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, An Giang và việc khai thác phục vụ du lịch

  Hoạt động tâm linh ở miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, An Giang và việc khai thác phục vụ du lịch

  Bài viết trình bày kết quả khảo sát ý kiến du khách về các hoạt động tâm linh ở miếu Bà Chúa Xứ (An Giang) và những giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa trong hoạt động tâm linh phục vụ phát triển du lịch.

   13 p daihochalong 30/03/2020 144 2

 • Chính sách nâng cao chất lượng quản lý dịch vụ du lịch Kon Tum

  Chính sách nâng cao chất lượng quản lý dịch vụ du lịch Kon Tum

  Bài viết sử dụng mô hình IPA để đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch tỉnh Kon Tum thong qua các cảm nhận của du khách. Đó là căn cứ cho các nhà học định chính sách phát triển hạ tầng, thường xuyên kiểm tra các điểm du lịch, các đơn vị cung cấp dịch vụ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho du lịch.

   10 p daihochalong 13/12/2017 265 2

 • Vũ đạo trong nghệ thuật sân khấu Dù kê

  Vũ đạo trong nghệ thuật sân khấu Dù kê

  Bài viết giới thiệu khái quát những vũ đạo cơ bản trong loại hình nghệ thuật sân khấu Dù kê, tạo tiền đề cho những nghiên cứu sâu hơn trong tương lai. Qua đó tìm ra giá trị nghệ thuật nhằm bảo tồn và phát triển loại hình sân khấu rất đặc sắc của quần chúng nhân dân Nam Bộ này.

   5 p daihochalong 24/09/2018 112 2

 • Giáo dục đạo đức nghề nghiệp và phòng chống bạo lực trẻ em cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục mầm non tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội

  Giáo dục đạo đức nghề nghiệp và phòng chống bạo lực trẻ em cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục mầm non tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội

  Bài viết là kết quả nghiên cứu thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp và phòng chống bạo lực trẻ em cho sinh viên chuyên ngành giáo dục mầm non và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả nội dung giáo dục này tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

   8 p daihochalong 22/08/2020 99 2

 • Định hướng đánh giá năng lực viết của học sinh tiểu học

  Định hướng đánh giá năng lực viết của học sinh tiểu học

  Đánh giá là một trong những bước quan trọng của quá trình dạy học. Trong xu hướng chuyển biến từ nền giáo dục dựa vào kiến thức sang giáo dục theo cách tiếp cận phát triển năng lực, vấn đề đánh giá năng lực học tập được quan tâm và xem trọng hơn trước. Bài viết đề xuất tiêu chí đánh giá năng lực viết của học sinh tiểu học (HSTH) nhằm...

   9 p daihochalong 29/08/2017 266 2

 • Thực trạng mức độ định hướng trong không gian của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hệ thống bài tập đo nghiệm

  Thực trạng mức độ định hướng trong không gian của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hệ thống bài tập đo nghiệm

  Bài báo đề cập về thực trạng mức độ định hướng trong không gian của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở một số trường mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát bước đầu cho thấy: Mức độ định hướng trong không gian của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi còn tương đối thấp chưa phát triển tương xứng với tiềm năng nhận thức không gian...

   8 p daihochalong 29/08/2017 273 2

 • Nghiên cứu và định hướng phát triển du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư (Study and orientate ecotourism development at Tra Su forest, An Giang province)

  Nghiên cứu và định hướng phát triển du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư (Study and orientate ecotourism development at Tra Su forest, An Giang province)

  Nội dung của bài viết trình bày về rừng tràm Trà sư - một vùng rừng trồng đặc dụng với đầy đủ hệ sinh vật và cảnh quan phong phú, tạo nên một vùng tiểu khí hậu ôn hòa và bầu không khí trong lành, đây là một địa điểm thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, kết nối các điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh An Giang, được xem là trạm...

   11 p daihochalong 13/12/2017 284 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số