• Bài giảng Ngữ âm - Văn tự Hán ngữ hiện đại

  Bài giảng Ngữ âm - Văn tự Hán ngữ hiện đại

  Nói đến ngôn ngữ là nói đến ngôn ngữ bằng âm thanh, và hình thức âm thanh của ngôn ngữ được gọi là ngữ âm. Ngữ âm là cái vỏ vật chất của ngôn ngữ, là hình thức tồn tại của ngôn ngữ. Không có ngữ âm, ngôn ngữ không thể tồn tại. Bài giảng với các nội dung: khái quát ngữ âm Hán ngữ hiện đại; đơn vị kết cấu ngữ âm, các ký hiệu,...

   14 p daihochalong 26/07/2019 215 1

 • Bài giảng Viết ứng dụng tiếng Trung

  Bài giảng Viết ứng dụng tiếng Trung

  Bài giảng nhằm nâng cao kỹ năng viết tiếng Trung, với các nội dung: viết giới thiệu, giới thiệu bản thân, thư cá nhân, thư kinh doanh, thư kinh doanh, ghi chú khác nhau, thông báo và thông báo, hợp đồng và hợp đồng. Để nắm chi tiết phương pháp viết, cách viết tiếng Trung theo các chủ đề cơ bản mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   11 p daihochalong 26/07/2019 204 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số