• Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam: Bài 2 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam: Bài 2 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam - Bài 2: Cấu trúc, chức năng xã hội của văn hóa" với mục tiêu xác định được hình thái và mô hình văn hóa; liệt kê được những thành tố của nền văn hóa; xác định cấu trúc, chức năng xã hội của văn hóa.

   61 p daihochalong 28/12/2020 51 0

 • Bài giảng Mầm non: Làm quen chữ cái L-H-K

  Bài giảng Mầm non: Làm quen chữ cái L-H-K

  "Bài giảng Mầm non: Làm quen chữ cái L-H-K" được biên soạn với mục tiêu giúp phát triển năng lực ngôn ngữ cho trẻ mầm non thông qua các chữ cái L, H, K. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p daihochalong 28/12/2020 43 0

 • Bài giảng Quá trình hấp phụ

  Bài giảng Quá trình hấp phụ

  Bài giảng Quá trình hấp Phụ trình bày khái niệm, một số vật liệu hấp phụ phổ biến, xử lý mùi ô nhiễm bằng quá trình thiêu đốt; các phương pháp thiêu đốt. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   24 p daihochalong 28/11/2020 56 0

 • Bài giảng Quá trình hấp thụ - Lê Thị Thái Hà

  Bài giảng Quá trình hấp thụ - Lê Thị Thái Hà

  Bài giảng Quá trình hấp thụ được biên soạn bởi Lê Thị Thái Hà để tìm hiểu cơ sở lý thuyết của quá trình hấp thụ; ứng dụng quá trình hấp thụ vào xử lý ô nhiễm khí; các ưu và nhược điểm của phương pháp hấp thụ.

   45 p daihochalong 28/11/2020 61 0

 • Bài giảng Vi sinh vật trong xử lý môi trường

  Bài giảng Vi sinh vật trong xử lý môi trường

  Bài giảng "Vi sinh vật trong xử lý môi trường" với các nội dung điều kiện nước thải đưa vào xử lý sinh học; sự tăng trưởng của vi khuẩn trong bể xử lý nước thải; phân loại vi sinh vật trong nước; vi sinh vật trong hệ thống xử lý nước thải.

   24 p daihochalong 28/11/2020 60 0

 • Bài giảng Độc chất học môi trường - Chương 9: Đánh giá ảnh hưởng của độc chất lên con người và sức khỏe cộng đồng

  Bài giảng Độc chất học môi trường - Chương 9: Đánh giá ảnh hưởng của độc chất lên con người và sức khỏe cộng đồng

  Bài giảng "Độc chất học môi trường - Chương 9: Đánh giá ảnh hưởng của độc chất lên con người và sức khỏe cộng đồng" cung cấp cho người học các kiến thức: Đánh giá rủi ro sức khỏe con người, các phương pháp đánh giá rủi ro, đánh giá rủi ro không ung thư, đánh giá rủi ro ung thư, quản lý rủi ro,... Mời các bạn tham khảo.

   29 p daihochalong 28/11/2020 61 0

 • Bài giảng Độc chất học môi trường - Chương 8: Loại thải độc chất

  Bài giảng Độc chất học môi trường - Chương 8: Loại thải độc chất

  Bài giảng "Độc chất học môi trường - Chương 8: Loại thải độc chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Mối tương quan giữa quá trình loại thải độc chất và cấu trúc cơ thể sinh vật, các con đường loại thải độc chất ra khỏi cơ thể, một số con đường khác có thể loại thải độc chất ra khỏi cơ thể,... Mời các bạn tham khảo.

   30 p daihochalong 28/11/2020 59 0

 • Bài giảng Độc chất học môi trường - Chương 7: Sự đồng hóa độc chất

  Bài giảng Độc chất học môi trường - Chương 7: Sự đồng hóa độc chất

  Bài giảng "Độc chất học môi trường - Chương 7: Sự đồng hóa độc chất" bao gồm các nội dung: Giới thiệu về sự đồng hóa độc chất, phản ứng pha I, Monooxygenation, mô hình tổng quát biểu diễn các quá trình P450 monooxygentation, sự phân bố Cytochrome P450 monooxygenase, các phản ứng của cytochrom P450, các phản oxy hóa khác được thực hiện trong ti thể và...

   42 p daihochalong 28/11/2020 51 0

 • Bài giảng Độc chất học môi trường - Chương 6: Các yếu tố môi trường và dinh dưỡng trong điều hòa độc chất

  Bài giảng Độc chất học môi trường - Chương 6: Các yếu tố môi trường và dinh dưỡng trong điều hòa độc chất

  Bài giảng "Độc chất học môi trường - Chương 6: Các yếu tố môi trường và dinh dưỡng trong điều hòa độc chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Các ảnh hưởng của dinh dưỡng, các ảnh hưởng sinh lý, các ảnh hưởng hóa học, hệ quả của việc kích hoạt, các ảnh môi trường,... Mời các bạn tham khảo.

   20 p daihochalong 28/11/2020 56 0

 • Bài giảng Độc chất học môi trường - Chương 5: Ảnh hưởng sinh học của độc chất

  Bài giảng Độc chất học môi trường - Chương 5: Ảnh hưởng sinh học của độc chất

  Bài giảng "Độc chất học môi trường - Chương 5: Ảnh hưởng sinh học của độc chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Ảnh hưởng độc chất đối với sinh vật; các quá trình vận chuyển và chuyển hóa độc chất trong cơ thể sinh vật; tính chất của màng, cơ chế vận chuyển, các đặc tính lý hóa liên quan đến sự thẩm thấu, sự phân tán độc...

   21 p daihochalong 28/11/2020 60 0

 • Bài giảng Độc chất học môi trường - Chương 4: Độc chất học môi trường

  Bài giảng Độc chất học môi trường - Chương 4: Độc chất học môi trường

  Bài giảng "Độc chất học môi trường - Chương 4: Độc chất học môi trường" trình bày các nội dung: Nền tảng của độc chất học môi trường, tính bền vững của độc chất trong môi trường, ảnh hưởng của độc chất, sự phân hủy của độc chất trong môi trường, sự tích lũy sinh học các độc chất,… Mời các bạn tham khảo.

   32 p daihochalong 28/11/2020 62 0

 • Bài giảng Độc chất học môi trường - Chương 3: Đường đi của độc chất

  Bài giảng Độc chất học môi trường - Chương 3: Đường đi của độc chất

  Bài giảng "Độc chất học môi trường - Chương 3: Đường đi của độc chất" bao gồm các nội dung: Sự giống nhau trong các quá trình, phương thức di chuyển và phân phối, cách đánh giá đường đi và số phận của độc chất, vận chuyển độc chất, các quá trình chuyển hóa, các mô hình về số phận độc chất trong môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p daihochalong 28/11/2020 55 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số