• Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 10 - Ths. Đinh Thị Hoa

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 10 - Ths. Đinh Thị Hoa

  Bài 10 Luật hành chính thuộc bài giảng Pháp luật đại cương, cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái quát chung về luật hành chính, một số nội dung cơ bản của luật hành chính.

   16 p daihochalong 28/12/2020 41 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 9: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 9: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 9: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý trình bày về các yếu tố cấu thành pháp luật, chủ thể vi phạm pháp luật, phân loại trách nhiệm pháp lý.

   25 p daihochalong 28/12/2020 37 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 8: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 8: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  "Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 8: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" tìm hiểu vị trí, chức năng của chủ tịch nước; nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch nước; chế định chủ tịch nước trong lịch sử lập hiến.

   17 p daihochalong 28/12/2020 45 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 7 - ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 7 - ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

  "Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 7: Luật Hình sự Việt Nam"với các nội dung khái niệm chung về luật hình sự; tội phạm; hình phạt; tố tụng hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   26 p daihochalong 28/12/2020 39 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 6 - ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 6 - ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

  "Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 6: Luật Dân sự Việt Nam" trình bày khái niệm chung về ngành luật dân sự; tài sản và quyền sở hữu; nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự; trách nhiệm dân sự; thừa kế; tố tụng dân sự.

   37 p daihochalong 28/12/2020 39 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 5 - ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 5 - ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

  "Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 5: Luật hành chính Việt Nam" cung cấp đến các bạn sinh viên những kiến thức khái niệm về Luật Hành chính; vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính; khiếu nại, tố cáo; tố tụng hành chính.

   31 p daihochalong 28/12/2020 37 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 4 - ThS. Nguyễn Hoàng Vân

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 4 - ThS. Nguyễn Hoàng Vân

  "Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 4: Hệ thống pháp luật" với các nội dung khái quát chung về hệ thống pháp luật; các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam; hệ thống pháp luật quốc tế.

   30 p daihochalong 28/12/2020 44 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Vân

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Vân

  "Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 3: Hình thức pháp luật" với các nội dung khái quát chung về hình thức pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam; hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật; nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật.

   27 p daihochalong 28/12/2020 37 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 2 - ThS. Nguyễn Hoàng Vân

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 2 - ThS. Nguyễn Hoàng Vân

  "Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 2: Pháp luật – công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội" với các nội dung bản chất và những đặc điểm chung của pháp luật; quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật; ý thức pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.

   31 p daihochalong 28/12/2020 50 0

 • Bài giảng Logic học đại cương: Bài 6 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Logic học đại cương: Bài 6 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Logic học đại cương - Bài 6: Chứng minh, bác bỏ và ngụy biện" cung cấp kiến thức đến người học bao gồm các tiền đề của chứng minh; chứng minh; bác bỏ; ngụy biện.

   34 p daihochalong 28/12/2020 30 0

 • Bài giảng Logic học đại cương: Bài 5 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Logic học đại cương: Bài 5 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Logic học đại cương - Bài 5: Các quy luật cơ bản của tư duy Logic hình thức" giúp cho sinh viên xác định được khái niệm về quy luật, quy luật tư duy; cơ sở hình thành, nội dung, cách vận dụng từng quy luật của logic hình thức.

   26 p daihochalong 28/12/2020 35 0

 • Bài giảng Logic học đại cương: Bài 4 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Logic học đại cương: Bài 4 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Logic học đại cương - Bài 4: Hình thức tư duy suy luận" thông tin đến các bạn kiến thức về phân loại suy luận; khái quát về suy luận; suy luận diễn dịch; suy luận quy nạp; suy luận tương tự.

   25 p daihochalong 28/12/2020 38 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số