• Bài giảng Vật lí 11 - Bài 13: Dòng điện trong kim loại

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 13: Dòng điện trong kim loại

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 13: Dòng điện trong kim loại" với những kiến thức bản chất của dòng điện trong kim loại; sự phụ thuộc của điện trở suất vào nhiệt độ; điện trở của kim loại ở nhiệt độ thấp và hiện tượng siêu dẫn; hiện tượng nhiệt điện.

   42 p daihochalong 25/02/2021 39 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 22: Dòng điện trong chất khí

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 22: Dòng điện trong chất khí

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 22: Dòng điện trong chất khí" tìm hiểu về sự phóng điện trong chất khí; bản chất dòng điện trong chất khí; sự phụ thuộc của cường độ dòng điện trong chất khí vào hiệu điện thế.

   25 p daihochalong 25/02/2021 42 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 26: Từ trường

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 26: Từ trường

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 26: Từ trường" cung cấp đến các bạn với các kiến thức tương tác từ, từ trường, đường sức từ, từ trường đều. Đây là tư liệu tham khảo hữu ích phục vụ cho quá trình giảng dạy, xây dựng tiết học hiệu quả của giáo viên.

   22 p daihochalong 25/02/2021 31 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 1: Điện tích, định luật Cu-Lông

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 1: Điện tích, định luật Cu-Lông

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 1: Điện tích, định luật Cu-Lông" thông tin đến các bạn với những kiến thức sự nhiễm điện của các vật, điện tích; định luật cu lông, hằng số điện môi; một số bài tập vận dụng.

   10 p daihochalong 25/02/2021 30 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 2: Thuyết Electron định luật bảo toàn điện tích

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 2: Thuyết Electron định luật bảo toàn điện tích

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 2: Thuyết Electron định luật bảo toàn điện tích" thông tin đến các bạn với các nội dung thuyết electron, cấu tạo nguyên tử về phương diện điện, điện tích nguyên tố, sự nhiễm điện do tiếp xúc, sự nhiễm điện do hưởng ứng; định luật bảo toàn điện tích.

   23 p daihochalong 25/02/2021 31 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường đường sức điện

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường đường sức điện

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường đường sức điện" được biên soạn nhằm củng cố kiến thức cho học sinh về điện trường, cường độ điện trường, đường sức điện trường.

   22 p daihochalong 25/02/2021 26 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 4 : Công của lực điện

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 4 : Công của lực điện

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 4 : Công của lực điện" trình bày những kiến thức khái niệm điện trường đều, công của lực điện, thế năng của một điện tích trong điện trường.

   22 p daihochalong 25/02/2021 22 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 5: Điện thế - hiệu điện thế

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 5: Điện thế - hiệu điện thế

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 5: Điện thế - hiệu điện thế" với những kiến thức định nghĩa và đặc điểm của điện thế; định nghĩa của hiệu điện thế; hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường đều.

   8 p daihochalong 25/02/2021 25 0

 • Bài giảng Ngữ văn 12: Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)

  Bài giảng Ngữ văn 12: Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)

  Bài giảng Ngữ văn 12: Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài) tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Tô Hoài; phân tích nội dung và các nhân vật trong tác phẩm; nhận xét giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của tác phẩm, Vợ chồng A Phủ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p daihochalong 25/02/2021 45 0

 • Bài giảng Ngữ văn 12: Vợ nhặt (Kim Lân)

  Bài giảng Ngữ văn 12: Vợ nhặt (Kim Lân)

  Bài giảng Ngữ văn 12: Vợ nhặt (Kim Lân) tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Kim Lân; phân tích nội dung và các nhân vật trong tác phẩm; nhận xét giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Đây là tư liệu tham khảo hữu ích hỗ trợ cho công tác giảng dạy, xây dựng tiết học hiệu quả.

   28 p daihochalong 25/02/2021 37 0

 • Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 1: A day in the life of (Language focus)

  Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 1: A day in the life of (Language focus)

  Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 1: A day in the life of (Language focus) giúp các em học sinh sử dụng thành thạo hình thức hiện tại đơn giản của các động từ, các trạng từ chỉ tần suất.

   20 p daihochalong 25/02/2021 30 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 1: Những vấn đề chung về nhà nước

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 1: Những vấn đề chung về nhà nước

  Bài giảng "Pháp luật đại cương - Bài 1: Những vấn đề chung về nhà nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Thuyết thần học, thuyết gia trưởng, nguồn gốc nhà nước, đặc trưng của nhà nước, bản chất nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p daihochalong 28/12/2020 63 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số