• Nghiên cứu ý nghĩa một số đồ án hoa văn truyền thống Trung Quốc

  Nghiên cứu ý nghĩa một số đồ án hoa văn truyền thống Trung Quốc

  Nghệ thuật đồ họa Trung Quốc đã có ảnh hưởng nhất định đến văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Tuy nhiên cho đến nay, ở Việt Nam việc nghiên cứu tìm hiểu dòng chảy sâu kín của ngôn ngữ đồ án hoa văn Trung Quốc còn ít, còn có nhiều điều chưa biết ẩn giấu đằng sau nó. Bài viết nghiên cứu ý nghĩa một số đồ án hoa văn truyền thống Trung Quốc,...

   10 p daihochalong 24/09/2018 7 0

 • Tết tháng Bảy với những quan niệm khác nhau

  Tết tháng Bảy với những quan niệm khác nhau

  Tết Tháng Bảy được xem là cái Tết lớn thứ hai trong năm của các dân tộc nhóm Tày/Choang - Thái, ngữ hệ Thái - Kađai. Tư liệu về một số dân tộc thuộc nhóm này cho thấy rằng sự đa dạng trong quan niệm và thực hành tn ngưỡng ở những nhóm người, vốn cùng nguồn gốc xa xưa, nhưng đã có một quá trình tiếp biến văn hóa, do tiếp xúc với những...

   6 p daihochalong 24/09/2018 7 0

 • Hồ Chí Minh và hành trình kết nối văn hóa Đông - Tây

  Hồ Chí Minh và hành trình kết nối văn hóa Đông - Tây

  Bài viết đề cập đến những đóng góp quan trọng của Hồ Chí Minh nhìn từ góc độ nối kết quan hệ văn hóa Đông Tây trong thời cận - hiện đại. Chính sự chủ động trong tiếp xúc, giao lưu và tiếp biến các giá trị văn hóa phương Tây, Hồ Chí Minh đã phát huy được bản lĩnh văn hóa Việt Nam để thúc đẩy mối quan hệ văn hóa Đông Tây chuyển sang...

   13 p daihochalong 24/09/2018 8 0

 • Vai trò của bảo tàng phụ nữ Việt Nam trong cuộc sống đương đại

  Vai trò của bảo tàng phụ nữ Việt Nam trong cuộc sống đương đại

  Bảo tàng đã góp phần không nhỏ trong việc bảo tồn giá trị lịch sử - văn hoá dân tộc; giới thiệu hình ảnh phụ nữ Việt Nam; giáo dục về giá trị lịch sử - văn hoá và về giới, bình đẳng giới; giáo dục về giới, bình đẳng giới; phản ánh các vấn đề đương đại và tiếng nói của các nhóm yếu thế nhằm tạo sự thay đổi và phản biện các...

   7 p daihochalong 24/09/2018 8 0

 • Giải pháp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của người Khmer Nam Bộ trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

  Giải pháp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của người Khmer Nam Bộ trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

  Bài viết nêu lên những quan điểm và đề xuất một số giải pháp nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của người Khmer Nam Bộ trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

   7 p daihochalong 24/09/2018 10 0

 • Các chính sách bảo tồn văn hóa của Nhật Bản hiện nay

  Các chính sách bảo tồn văn hóa của Nhật Bản hiện nay

  Nội dung bài viết giới thiệu khái quát về các chính sách bảo tồn văn hóa và hiện trạng của việc bảo tồn ở Nhật Bản, việc xây dựng hệ thống chính sách bảo tồn, hệ thống quản lý ngân sách, phương thức bảo tồn đảm bảo sự hài hòa của các công trình phát triển, kết hợp giữa truyền thống và hiện tại, xúc tiến hợp tác quốc tế trong lĩnh...

   6 p daihochalong 24/09/2018 9 0

 • Sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ: Bảo tồn và phát triển

  Sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ: Bảo tồn và phát triển

  Bài viết giới thiệu nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ như là một loại hình nghệ thuật sân khấu mới, vừa mang tính thống nhất, vừa có nét riêng biệt độc đáo, được hình thành và phát triển ngày càng rõ nét trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng từ những năm 20 thế kỷ XX. Bên cạnh đó, tác giả còn đề ra một số giải pháp nhằm bảo...

   6 p daihochalong 24/09/2018 7 0

 • Nghệ thuật trang trí bao lam tại chùa Giác Viên ở Thành phố Hồ Chí Minh

  Nghệ thuật trang trí bao lam tại chùa Giác Viên ở Thành phố Hồ Chí Minh

  Bài viết này góp phần bổ sung làm rõ thêm giá trị về các yếu tố tạo hình cũng như ý nghĩa về những biểu tượng đó. Chùa Giác Viên không chỉ có giá trị về mĩ thuật, lịch sử, văn hóa và khoa học, mà còn mang giá trị về mặt xã hội, tín ngưỡng nên cũng cần gắn với những hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật hơn nữa để xử lí...

   7 p daihochalong 24/09/2018 6 0

 • Sân khấu Dù kê – Góc nhìn từ văn hóa dân gian

  Sân khấu Dù kê – Góc nhìn từ văn hóa dân gian

  Bài viết trình bày về xuất xứ nguồn gốc của loại hình nghệ thuật sân khấu Dù kê thông qua việc khảo sát một số nghệ nhân, bậc thầy qua từng thời kỳ, và cũng để làm rõ về sự giao thoa thể loại bài hát, dàn nhạc và múa trong loại hình sân khấu Hí kịch, sân khấu cải lương, sự tiếp nhận về loại hình sân khấu Dù kê và loại hình sân khấu...

   8 p daihochalong 24/09/2018 5 0

 • Nghệ thuật Dù kê và sự giao thoa các loại hình sân khấu của các quốc gia Đông Nam Á

  Nghệ thuật Dù kê và sự giao thoa các loại hình sân khấu của các quốc gia Đông Nam Á

  Bài viết giới thiệu khái quát những điểm chung của nền nghệ thuật Đông Nam Á và một số loại hình sân khấu truyền thống tiêu biểu của Đông Nam Á. Trên cơ sở đó, bước đầu tìm hiểu những nét giao thoa giữa nghệ thuật Dù kê Khmer Nam Bộ và các loại hình nghệ thuật sân khấu Đông Nam Á.

   5 p daihochalong 24/09/2018 3 0

 • Nhu cầu nghệ thuật cải lương trong công chúng Nam Bộ

  Nhu cầu nghệ thuật cải lương trong công chúng Nam Bộ

  Bài viết tập trung phân tích nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng Nam Bộ. Qua đó bài viết đề xuất một số biện pháp nhằm bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử và sân khấu cải lương ở Nam Bộ.

   7 p daihochalong 24/09/2018 5 0

 • Phát triển nghệ thuật sân khấu Dù kê qua du lịch

  Phát triển nghệ thuật sân khấu Dù kê qua du lịch

  Bài viết đề cập đến hình thức diễn xướng nghệ thuật Dù kê của người Khmer Nam Bộ, qua đó thử nêu lên một số suy nghĩ trong việc kết hợp loại hình diễn xướng này vào việc phục vụ du lịch, để có thể giới thiệu ngày càng rộng hơn một nét văn hóa đặc sắc của người Khmer Nam Bộ.

   5 p daihochalong 24/09/2018 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số