• Giáo trình Nghệ thuật tạo hình: Phần 2

  Giáo trình Nghệ thuật tạo hình: Phần 2

  Giáo trình Nghệ thuật tạo hình: Phần 2 giúp các bạn tìm hiểu thêm về Màu và các chất liệu khác của nghệ thuật tạo hình; Vai trò của màu sắc trong cuộc sống và trong nghệ thuật tạo hình; Các nội dung cơ bản của Luật xa gần và Giải phẫu tạo hình; Vai trò của luật xa gần, giải phẫu tạo hình trong học tập và sáng tác mỹ thuật. Mời các bạn...

   33 p daihochalong 27/05/2021 34 0

 • Bài giảng Giáo dục hòa nhập: Chương 6 - Bùi Khánh Ly

  Bài giảng Giáo dục hòa nhập: Chương 6 - Bùi Khánh Ly

  'Bài giảng Giáo dục hòa nhập - Chương 6: Hỗ trợ các nhóm khuyết tật khác trong trường mầm non hòa nhập' được biên soạn nhằm hỗ trợ trẻ khó khăn về ngôn ngữ; hỗ trợ trẻ rối loạn hành vi và cảm xúc trong lớp mầm non hòa nhập; hỗ trợ trẻ khó khăn về học trong trường mần non hòa nhập; hỗ trợ trẻ khuyết tật vận động trong trường mầm non...

   15 p daihochalong 27/05/2021 36 0

 • Bài giảng Giáo dục hòa nhập: Chương 5 - Bùi Khánh Ly

  Bài giảng Giáo dục hòa nhập: Chương 5 - Bùi Khánh Ly

  'Bài giảng Giáo dục hòa nhập - Chương 5: Hỗ trợ trẻ khiếm thị trong trường mầm non hòa nhập' trình bày khái niệm về trẻ khiếm thị; nguyên nhân gây khiếm thị; ảnh hưởng của tật khiếm thị đến học tập và phát triển của trẻ khiếm thị; các biện pháp giáo dục cho trẻ khiếm thị tuổi mầm non; tổ chức một số hoạt động trong lớp hòa nhập...

   10 p daihochalong 27/05/2021 33 0

 • Bài giảng Giáo dục hòa nhập: Chương 4 - Bùi Khánh Ly

  Bài giảng Giáo dục hòa nhập: Chương 4 - Bùi Khánh Ly

  'Bài giảng Giáo dục hòa nhập - Chương 4: Hỗ trợ trẻ khuyết tật trí tuệ trong trường mầm non hòa nhập' trang bị cho sinh viên khái niệm về trẻ khuyết tật trí tuệ; một số hội chứng và rối loạn thường đi kèm với khuyết tật trí tuệ; ảnh hưởng của khuyết tật trí tuệ đối với sự phát triển của trẻ; một số biện pháp hỗ trợ trẻ khuyết...

   14 p daihochalong 27/05/2021 38 0

 • Bài giảng Giáo dục hòa nhập: Chương 3 - Bùi Khánh Ly

  Bài giảng Giáo dục hòa nhập: Chương 3 - Bùi Khánh Ly

  'Bài giảng Giáo dục hòa nhập - Chương 3: Hỗ trợ trẻ khiếm thính trong trường mầm non hòa nhập' giúp sinh viên hiểu được những vấn đề về tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thính trong trường mần non.

   12 p daihochalong 27/05/2021 38 0

 • Bài giảng Giáo dục hòa nhập: Chương 2 - Bùi Khánh Ly

  Bài giảng Giáo dục hòa nhập: Chương 2 - Bùi Khánh Ly

  'Bài giảng Giáo dục hòa nhập - Chương 1: Tổ chức giáo dục hòa nhập' trang bị cho các bạn kiến thức để xác định nhu cầu và khả năng đa dạng của trẻ; xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân; tổ chức môi trường học tập; điều chỉnh chương trình giáo dục phù hợp với nhu cầu và khả năng của trẻ; áp dụng các phương thức hỗ trợ...

   10 p daihochalong 27/05/2021 25 0

 • Bài giảng Giáo dục hòa nhập: Chương 1 - Bùi Khánh Ly

  Bài giảng Giáo dục hòa nhập: Chương 1 - Bùi Khánh Ly

  'Bài giảng Giáo dục hòa nhập - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về trẻ khuyết tật và giáo dục hòa nhập' được biên soạn giúp các bạn sinh viên nắm được khái niệm và phân loại trẻ khuyết tật; các mô hình giáo dục trẻ khuyết tật; giáo dục hòa nhập trên thế giới và ở Việt Nam.

   6 p daihochalong 27/05/2021 25 0

 • Ebook Khoa học 5 – Nhân loại (Sách cánh buồm)

  Ebook Khoa học 5 – Nhân loại (Sách cánh buồm)

  "Ebook Khoa học 5 – Nhân loại (Sách cánh buồm)" trình bày ôn tập về con đường trưởng thành; thế giới trong một lớp học; thế giới ngày qua; thế giới ngày nay; ánh sáng trong miền tối, chiến tranh và loài người, cuộc sống toàn cầu, tổ chức WHO của Liên Hợp Quốc...

   17 p daihochalong 26/04/2021 56 5

 • Ebook Khoa học 5 – Người (Sách cánh buồm)

  Ebook Khoa học 5 – Người (Sách cánh buồm)

  "Ebook Khoa học 5 – Người" thông tin đến các bạn các bài học: cách học môn Khoa học; các cách tìm kiếm khái niệm con người; trái đất trong hệ mặt trời; mặt vật chất của con người; mặt tinh thần của người; mục đích và lý tưởng; tâm linh người.

   18 p daihochalong 26/04/2021 53 0

 • Ebook Tiếng Việt 6 – Ngữ âm, ghi âm (Sách cánh buồm): Phần 1

  Ebook Tiếng Việt 6 – Ngữ âm, ghi âm (Sách cánh buồm): Phần 1

  Ebook Tiếng Việt 6 – Ngữ âm, ghi âm: Phần 1 với các bài học Tiếng Việt và chữ viết của người Việt; dùng chữ Hán và chữ Nôm để ghi tiếng Việt; ghi âm tiếng Việt bằng chữ quốc ngữ; Trương Vĩnh Ký nhà ngôn ngữ học đa tài; Nguyễn Văn Vĩnh với tiếng mẹ đẻ và chữ quốc ngữ; nhà văn hóa Phạm Quỳnh với sự nghiệp phát triển chữ quốc ngữ.

   108 p daihochalong 26/04/2021 43 0

 • Ebook Tiếng Việt 6 – Ngữ âm, ghi âm (Sách cánh buồm): Phần 2

  Ebook Tiếng Việt 6 – Ngữ âm, ghi âm (Sách cánh buồm): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook với các bài học: ngữ âm địa phương của tiếng Việt; cách người Việt phiên âm tiếng nước ngoài; tiếng nói và chữ viết của dân tộc khác; lịch sử hình thành và phát triển “chữ quốc ngữ” ở Nhật Bản; Hangul và chữ viết của Hàn Quốc. Mời các bạn cùng tham khảo ebook "Tiếng Việt 6 – Ngữ âm, ghi âm".

   80 p daihochalong 26/04/2021 52 0

 • Ebook Bồi dưỡng năng lực tự học Vật lí 7: Phần 1

  Ebook Bồi dưỡng năng lực tự học Vật lí 7: Phần 1

  "Ebook Bồi dưỡng năng lực tự học Vật lí 7: Phần 1" biên soạn theo nội dung hiện hành. Các câu hỏi và bài tập được sắp xếp từ dễ đến khó sẽ giúp các em học sinh rèn luyện phát triển tư duy độc lập, óc sáng tạo của bản thân. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   97 p daihochalong 26/04/2021 44 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số