• Bài giảng Mỹ học (Aesthetica)

  Bài giảng Mỹ học (Aesthetica)

  Bài giảng Mỹ học (Aesthetica) nêu lên khái quát về Mỹ học; mối quan hệ thẩm mỹ; chủ thể thẩm mỹ; khách thể thẩm mỹ; nghệ thuật; các loại hình nghệ thuật (hội họa, múa, sân khấu). Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về Mỹ học.

   37 p daihochalong 17/11/2018 20 0

 • Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 1 - Ngô Quang Thạch

  Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 1 - Ngô Quang Thạch

  Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 1 trình bày các nội dung sau: Giới thiệu, một số lưu đồ cơ bản, lưu đồ thuật toán mẫu, cấu trúc của một chương trình pascal, các kiểu dữ liệu cơ bản,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   36 p daihochalong 24/09/2018 29 4

 • Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 3 - Ngô Quang Thạch

  Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 3 - Ngô Quang Thạch

  Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 3 do Ngô Quang Thạch biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm cấu trúc dữ liệu, kiểu mảng (ARRAY), sắp xếp mảng, tìm kiếm trong mảng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   22 p daihochalong 24/09/2018 22 1

 • Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 2 - Ngô Quang Thạch

  Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 2 - Ngô Quang Thạch

  Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, thủ tục và hàm, chuyển tham số cho chương trình con, function và cách lựa chọn, biến toàn cục và biến địa phương, tính đệ qui của CTC, đơn vị chương trình (Unit).... Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p daihochalong 24/09/2018 18 2

 • Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 4 - Ngô Quang Thạch

  Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 4 - Ngô Quang Thạch

  Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, khai báo chuỗi, các thao tác trên String, một số hàm và thủ tục. Qua đó giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản trong nội dung bài giảng này. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p daihochalong 24/09/2018 26 1

 • Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường - Nguyễn Thanh Bình (P2)

  Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường - Nguyễn Thanh Bình (P2)

  Bài giảng "Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường (P2)" cung cấp cho người học các kiến thức về đa dạng sinh học bao gồm: Khái niệm, đa dạng gen, đa dạng loài, đa dạng hệ sinh thái. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p daihochalong 21/02/2017 34 2

 • Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường - Nguyễn Thanh Bình (P11)

  Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường - Nguyễn Thanh Bình (P11)

  Bài giảng "Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường (P11)" cung cấp cho người học các kiến thức về các yếu tố vô sinh ảnh hưởng hệ sinh thái môi trường bao gồm: Nhiệt độ, nước và ẩm độ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p daihochalong 21/02/2017 26 2

 • Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường - Nguyễn Thanh Bình (P12)

  Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường - Nguyễn Thanh Bình (P12)

  Bài giảng "Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường (P12)" trình bày một số kiến thức về ánh sáng như: Thông tin chung, cây ưa sáng cây ưa bóng, cây dài ngày, cây ngắn ngày, động vật với ánh sáng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p daihochalong 21/02/2017 36 2

 • Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng "Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức khái quát về hệ sinh thái môi trường. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành môi trường và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   7 p daihochalong 21/02/2017 32 2

 • Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường - Nguyễn Thanh Bình (P3)

  Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường - Nguyễn Thanh Bình (P3)

  Bài giảng "Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường (P3)" cung cấp cho người học các kiến thức về cấu trúc của hệ sinh thái bao gồm: Môi trường, sinh vật sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p daihochalong 21/02/2017 19 2

 • Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường - Nguyễn Thanh Bình (P6)

  Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường - Nguyễn Thanh Bình (P6)

  Bài giảng "Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường (P6)" cung cấp cho người học các kiến thức về chuỗi thức ăn bao gồm: Khái niệm, chuỗi thức ăn mở đầu bằng cây xanh, chuỗi thức ăn phế liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p daihochalong 21/02/2017 23 2

 • Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường - Nguyễn Thanh Bình (P5)

  Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường - Nguyễn Thanh Bình (P5)

  Bài giảng "Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường (P5)" cung cấp cho người học các kiến thức về năng suất sinh học sơ cấp bao gồm: Khái niệm, cách tính, các yếu tố ảnh hưởng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p daihochalong 21/02/2017 18 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số