• Giáo trình Quy hoạch và bảo vệ nguồn nước - GS. TS. Hà Văn Khối

  Giáo trình Quy hoạch và bảo vệ nguồn nước - GS. TS. Hà Văn Khối

  Mục tiêu của giáo trình Quy hoạch và bảo vệ nguồn nước là giới thiệu những khái niệm cơ bản về quy hoạch và quản lý nguồn nước, các phương pháp phân tích kinh tế kỹ thuật, phương pháp phân tích hệ thống trong quy hoạch và quản lý nguồn nước. Nội dung của giáo trình được trình bày theo hướng tiếp cận những phương pháp nghiên cứu hiện đại...

   180 p daihochalong 10/07/2018 8 1

 • Bài giảng Cấp nước sinh hoạt và công nghiệp - Nguyễn Lan Phương

  Bài giảng Cấp nước sinh hoạt và công nghiệp - Nguyễn Lan Phương

  Bài giảng Cấp nước sinh hoạt và công nghiệp cung cấp cho bạn đọc một tầm nhìn tổng quát về cơ sở lý thuyết, nghiên cứu thực nghiệm của quá trình làm sạch nước thiên nhiên để tạo ra nước uống nói riêng, nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp nói chung. trình bày Vai trò của nước đối với con người trong nền kinh tế quốc dân, khái niệm chung...

   138 p daihochalong 10/07/2018 7 1

 • Môi trường và con người - NXB Nông nghiệp

  Môi trường và con người - NXB Nông nghiệp

  Môi trường bao gồm môi trường tự nhiên và môi trường xã hội có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến cuộc sống con người. Nó được tạo lập xung quanh con người, chi phối đời sống con người, bảo đảm sự tồn tại và phát triển của con người. Tài liệu "Môi trường và con người" gồm 5 chương trình bày các nội dung về môi trường và sinh thái...

   201 p daihochalong 10/07/2018 6 1

 • Định giá rừng ngập mặn giàu tài nguyên ở Salvador - GV. TS. Phan Thị Giác Tâm

  Định giá rừng ngập mặn giàu tài nguyên ở Salvador - GV. TS. Phan Thị Giác Tâm

  Định giá rừng ngập mặn giàu tài nguyên ở Salvador do GV. TS. Phan Thị Giác Tâm trình bày về việc định giá rừng ngập mặn ở Salvador, từ đó giúp các bạn nắm được phương pháp, quy trình để định giá rừng để có thể áp dụng vào thực tiễn ở Việt Nam cũng như ở từng địa phương cụ thể.

   55 p daihochalong 10/07/2018 10 1

 • Giáo trình Môi trường và phát triển bền vững - Nguyễn Đình Hòe

  Giáo trình Môi trường và phát triển bền vững - Nguyễn Đình Hòe

  "Môi trường và phát triển bền vững" là giáo trình được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về môi trường, gắn kết những vấn đề môi trường và phát triển, tạo cơ sở để nghiên cứu những lĩnh vực khác như quản lý khoa học - công nghệ và môi trường, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn.

   97 p daihochalong 10/07/2018 11 1

 • Ebook Sinh kế bền vững cho các khu bảo tồn biển Việt Nam

  Ebook Sinh kế bền vững cho các khu bảo tồn biển Việt Nam

  Ebook gồm các chương chính: Giới thiệu, những bài học kinh nghiệm quốc tế về hỗ trợ sinh kế khu vực ven biển, hỗ trợ sinh kế tìm kiếm nguồn thu nhập thay thế - bài học từ Việt Nam, đề xuất phương án quản lý quỹ giảm nghèo trong hợp phần LMPA, đánh giá và chiến lược tín dụng, giám sát và đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung...

   167 p daihochalong 10/07/2018 9 1

 • Ebook Phát triển và đánh đổi: Lựa chọn giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường - Trung tâm Con người và Thiên nhiên

  Ebook Phát triển và đánh đổi: Lựa chọn giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường - Trung tâm Con người và Thiên nhiên

  Ebook gồm các nội dung chính: Giá nào cho phát triển công nghiệp, phát triển thủy điện – góc nhìn đa chiều, dòng chảy dân cư và tài nguyên, rừng vàng một thuở. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   196 p daihochalong 10/07/2018 12 1

 • Giáo trình Kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm

  Giáo trình Kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm

  Giáo trình gồm các chương chính: Đối tượng sấy và mối quan hệ của chúng, cơ sở kỹ thuật sấy, công nghệ sấy nông sản, thực phẩm và thức ăn gia súc, đánh giá chất lượng và bảo quản sản phẩm sấy,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   123 p daihochalong 10/07/2018 9 1

 • Giới thiệu Hệ thống tự động hóa xử lý nước thải

  Giới thiệu Hệ thống tự động hóa xử lý nước thải

  Giới thiệu Hệ thống tự động hóa xử lý nước thải được biên soạn với 5 nội dung chính, trình bày về: Khảo sát, phân tích đánh giá hệ thống xử lý nước thải, nghiên cứu áp dụng công nghệ tự động hóa xử lý nước thải, phân tích hiệu quả áp dụng tự động hóa xử lý nước thải,... Mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách để nắm bắt...

   65 p daihochalong 10/07/2018 5 1

 • Ebook Kinh tế chất thải - Chất thải phục vụ nền kinh tế

  Ebook Kinh tế chất thải - Chất thải phục vụ nền kinh tế

  Ebook trình bày thực trạng quản lý chất thải ở mỗi nước, đồng thời cả những vấn đề chung trong quản lý chất thải ở tất cả các nước. Đó là sự gia tăng về khối lượng, về tính cấp bách trong quản lý chất thải mà việc giải quyết chúng một cách hiệu quả và bền vững cần dựa trên quan điểm quản lý tổng hợp chất thải. Mời các bạn...

   448 p daihochalong 10/07/2018 4 1

 • Biến rác thành nguồn tài nguyên quý giá nhất

  Biến rác thành nguồn tài nguyên quý giá nhất

  Tài liệu gồm các nội dung chính: Công nghệ chứa trữ và tiết giảm vi sinh vật ưa nhiệt, vai trò của người nhặt rác, công nghệ chuyển hóa sinh học với ruồi lính đen và trùn đỏ, tái chế chất thải của con người, công nghệ ủ chua axit lactic, công nghệ ủ compost chịu nhiệt bằng tấm liếp, chăn nuôi lợn tổng hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   50 p daihochalong 10/07/2018 5 1

 • Bài giảng về hệ thống bùn hoạt tính - Lê Hoàng Việt

  Bài giảng về hệ thống bùn hoạt tính - Lê Hoàng Việt

  Bài giảng về hệ thống bùn hoạt tính nhằm giúp sinh viên nắm vững quy trình xử lý nước thải bằng hệ thống bùn hoạt tính, các cơ chế hoạt động của hệ thống xử lý, các thông số cần thiết để thiết kế quy trình xử lý, cách vận hành hệ thống xử lý.

   35 p daihochalong 10/07/2018 4 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số