• Ebook Tuyển tập 330 bài toán Hình giải tích chọn lọc: Phần 1

  Ebook Tuyển tập 330 bài toán Hình giải tích chọn lọc: Phần 1

  Cuốn sách "Tuyển tập 330 bài toán Hình giải tích chọn lọc" do Vũ Quốc Anh biên soạn giới thiệu 330 bài toán Hình giải tích chọn lọc trong các đề thi tuyển sinh vào Đại học - Cao đẳng trên cả nước từ năm 19930 đến năm học 2001-2002. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   226 p daihochalong 22/03/2017 54 2

 • Ebook Phân loại và phương pháp giải các dạng toán Đại số 10: Phần 2

  Ebook Phân loại và phương pháp giải các dạng toán Đại số 10: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 là bài giải các bài toán: Mệnh đề - tập hợp, hàm số bậc nhất và bậc hai, phương trình và hệ phương trình, bất đẳng thức - Bất phương trình, thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p daihochalong 22/03/2017 55 4

 • Ebook Phân loại & phương pháp giải các dạng Toán Hình học 10: Phần 1

  Ebook Phân loại & phương pháp giải các dạng Toán Hình học 10: Phần 1

  "Phân loại & phương pháp giải các dạng Toán Hình học 10" được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới. Sách gồm các nội dung: Phương pháp giải từng dạng toán Hình học, bài tập vận dụng, bài giải. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   35 p daihochalong 22/03/2017 68 4

 • Ebook Phân loại & phương pháp giải các dạng Toán Hình học 10: Phần 2

  Ebook Phân loại & phương pháp giải các dạng Toán Hình học 10: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc phần bài giải các dạng toán: Vectơ, tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p daihochalong 22/03/2017 58 4

 • Ebook Phương pháp giải Toán Hình học phẳng 10: Phần 1

  Ebook Phương pháp giải Toán Hình học phẳng 10: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp giải Toán Hình học phẳng 10" giới thiệu tới người đọc các phương pháp giải các bài tập véc tơ và tọa độ trong mặt phẳng, các hệ thức lượng trong hình học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   136 p daihochalong 22/03/2017 81 3

 • Ebook Phân loại và phương pháp giải các dạng Toán Đại số 10: Phần 1

  Ebook Phân loại và phương pháp giải các dạng Toán Đại số 10: Phần 1

  Cuốn sách "Phân loại và phương pháp giải các dạng Toán Đại số 10" gồm các nội dung: Phương pháp giải từng dạng đại số, bài tập vận dụng (cơ bản và nâng cao), bài giải. Mời các bạn tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   66 p daihochalong 22/03/2017 63 4

 • Ebook Phương pháp giải Toán Hình học phẳng 10: Phần 2

  Ebook Phương pháp giải Toán Hình học phẳng 10: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Phương pháp giải Toán Hình học phẳng 10" giới thiệu tới người đọc các phương pháp giải các bài tập các phép biến hình trong mặt phẳng, phép vị tự và phép đồng dạng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   87 p daihochalong 22/03/2017 61 3

 • Ebook Trọng tâm kiến thức Ngữ văn 10 (Tập 2): Phần 1

  Ebook Trọng tâm kiến thức Ngữ văn 10 (Tập 2): Phần 1

  Cuốn sách "Trọng tâm kiến thức Ngữ văn 10" được cấu trúc theo đơn vị bài học, tuân thủ theo trật tự của sách giáo khoa Ngữ văn 10 tập hai. Mỗi bài được biên soạn theo 3 phần lớn: Kiến thức cơ bản, giải đáp câu hỏi, tự luận. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   94 p daihochalong 22/03/2017 44 1

 • Ebook Trọng tâm kiến thức Ngữ văn 10 (Tập 2): Phần 2

  Ebook Trọng tâm kiến thức Ngữ văn 10 (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu các kiến thức trọng tâm các bài học: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng, truyện Kiều, trao duyên, chí khí anh hùng, nội dung và hình thức của văn bản văn học,...

   100 p daihochalong 22/03/2017 52 1

 • Ebook Bài tập bổ sung Tiếng Anh 10: Phần 1

  Ebook Bài tập bổ sung Tiếng Anh 10: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các bài tập bổ sung cho các bài học: A day in the life of, school talks, people's background, special education, technology and you, technology and you, the mass media, the story of my village, undersea world. Mời các bạn tham khảo.

   82 p daihochalong 22/03/2017 55 2

 • Ebook Bài tập Tiếng Anh 10 (có đáp án): Phần 1

  Ebook Bài tập Tiếng Anh 10 (có đáp án): Phần 1

  Mỗi bài tập trong sách được biên soạn theo từng bài bài học trong sách giáo khoa, mỗi bài bài học sẽ có 3 bài kiểm tra tương ứng, bao gồm các phần: Phát âm, dấu nhấn, từ vựng và nhóm từ ngữ, ngữ pháp và cấu trúc câu. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   75 p daihochalong 22/03/2017 53 2

 • Ebook Bài tập bổ sung Tiếng Anh 10: Phần 2

  Ebook Bài tập bổ sung Tiếng Anh 10: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài tập thuộc các bài học: Conservation, national parks, music, film and cinema, the world cup, cities, historical places. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   119 p daihochalong 22/03/2017 58 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số