• Ebook Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường: Phần 1

  Cuốn sách "Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường" cung cấp những kiến thức cơ bản về phương pháp, kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải lỏng, chất thải rắn và khí thải bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   127 p daihochalong 21/12/2016 66 3

 • Ebook Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức về xử lý khí thải và xử lý chất thải rắn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   83 p daihochalong 21/12/2016 46 2

 • Ebook Quy trình quan trắc và phân tích chất lượng môi trường: Phần 1

  Ebook Quy trình quan trắc và phân tích chất lượng môi trường: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quy trình quan trắc và phân tích chất lượng môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản về quan trắc chất lượng môi trường, những nguyên tắc chung khi làm việc trong phòng thí nghiệm, quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p daihochalong 21/12/2016 61 2

 • Ebook Quy trình quan trắc và phân tích chất lượng môi trường: Phần 2

  Ebook Quy trình quan trắc và phân tích chất lượng môi trường: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "Quy trình quan trắc và phân tích chất lượng môi trường", phần 2 trình bày các nội dung: Quan trắc tiếng ồn và độ rung; quan trắc, phân tích chất lượng môi trường đất và chất thải rắn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   119 p daihochalong 21/12/2016 110 2

 • Ebook Công nghệ sinh học môi trường (Tập 2: Xử lý chất thải hữu cơ): Phần 1

  Ebook Công nghệ sinh học môi trường (Tập 2: Xử lý chất thải hữu cơ): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Công nghệ sinh học môi trường (Tập 2: Xử lý chất thải hữu cơ)" cung cấp cho người học các kiến thức mở đầu về xử lý chất thải hữu cơ; thành phần, tính chất của chất thải; hệ sinh thái và quá trình phân giải chất thải đô thị;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   142 p daihochalong 21/12/2016 61 3

 • Ebook Công nghệ sinh học môi trường (Tập 2: Xử lý chất thải hữu cơ): Phần 2

  Ebook Công nghệ sinh học môi trường (Tập 2: Xử lý chất thải hữu cơ): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Xử lý phân gia súc và phân hầm cầu, xử lý các chất thải hữu cơ công nghiệp, tách kim loại nặng bằng vi sinh vật, xử lý bùn thải bằng công nghệ vi sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   139 p daihochalong 21/12/2016 51 2

 • Ebook Kỹ thuật môi trường: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật môi trường: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Những tính chất lý hóa cơ bản của bụi và các đặc tính của khí cần làm sạch; các thiết bị thu bụi khô theo phương pháp trọng lực và theo nguyên lý lực quán tính;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p daihochalong 21/12/2016 61 3

 • Ebook Kỹ thuật môi trường: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật môi trường: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Làm sạch khí bằng hóa học, đường dẫn khí và thiết bị phụ; sơ đồ công nghệ lọc bụi và làm sạch khí trong công nghệ luyện kim đen; lọc bụi và làm sạch khí trong sản xuất kim loại màu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   67 p daihochalong 21/12/2016 44 2

 • Ebook Một số phương pháp phân tích môi trường: Phần 1

  Ebook Một số phương pháp phân tích môi trường: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Một số phương pháp phân tích môi trường" trình bày các vấn đề chung về phân tích môi trường, độ chính xác và độ tin cậy của phép phân tích, một số phương pháp dùng trong phân tích môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   128 p daihochalong 21/12/2016 43 2

 • Ebook Một số phương pháp phân tích môi trường: Phần 2

  Ebook Một số phương pháp phân tích môi trường: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Một số phương pháp phân tích môi trường" do NXB ĐH Quốc gia Hà Nội phát hành, phần 2 trình bày các phương pháp phân tích khí và phương pháp phân tích đất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   98 p daihochalong 21/12/2016 50 2

 • Ebook Nuôi cá nước ngọt: Quyển 4 - Nguyễn Công Thắng, Đỗ Đoàn Hiệp

  Ebook Nuôi cá nước ngọt: Quyển 4 - Nguyễn Công Thắng, Đỗ Đoàn Hiệp

  Kỹ thuật nuôi cá chim là nội dung chính mà cuốn sách Nuôi cá nước ngọt: Quyển 4 đề cập tới. Tài liệu nhằm mục đích giúp cho các bạn nắm bắt được những kiến thức về kỹ thuật ương cá bột lên hương, ương cá hương lên giống, nuôi cá chim thương phẩm, cách phòng trừ một số bệnh thường gặp của cá chim.

   33 p daihochalong 21/12/2016 55 1

 • Ebook Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản nước ngọt (Tập 2): Ngô Trọng Lư, Thái Bán Hồ

  Ebook Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản nước ngọt (Tập 2): Ngô Trọng Lư, Thái Bán Hồ

  Cuốn sách giới thiệu tới người đọc sơ lược về đặc điểm sinh học, kỹ thuật sản xuất giống, nuôi một số loài thủy sản đang có thị trường lớn như cá rô phi, cá chình nước ngọt, cá tai tượng, cá lăng vàng và một số loài đặc hữu, quý hiếm ở nước ta đang có nguy cơ tiêu diệt nếu không có biện pháp bảo vệ và phát triển nuôi chúng như...

   148 p daihochalong 21/12/2016 62 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số